Pátek 23. září

Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.
Iz 48,18


Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží.
Ř 14,17-18


Možná slova služba, sloužit nezní moc přitažlivě, ale Pán Ježíš nás ve svém slově vyučuje, že jeho jho netlačí a břemeno netíží. Ve skutečnosti on slouží nám, když přicházíme k němu. Svou krví nás očišťuje od našich hříchů, ospravedlňuje nás, v něm máme opravdový pokoj s nebeským Otcem, lidmi i se sebou samými a můžeme prožívat úžasnou radost z Ducha svatého, z jeho přítomnosti v nás. Tyto Boží dary si nesmíme nechat jen pro sebe. Pojďme i dnes, plni Božího pokoje a radosti, hlásat lidem evangelium slovem i činem.
Pane Ježíši, očisti nás a naplň svým pokojem a radostí ke tvé cti a slávě a bližním ke spáse.

Žd 12,1-3 * Jr 29,1-14

Čtení na 23. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.