Čtvrtek 23. září

Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.
Mal 3,18


V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Ga 6,9


Včera jsme byli povzbuzeni k tomu, abychom se vzájemně potěšovali. Dnes jsme vedeni zase o krok dál. V tom je Boží cesta úžasná – vždycky nás posouvá někam dopředu, nenechá nás stát na místě. Kdo věří Bohu na každý den, kdo s ním chodí, kdo mu důvěřuje nebo se to učí, ten prožívá Boží pečování. A Bůh v něm působí, že tento člověk chce Bohu sloužit. Sloužit tím, co má, ať už vrozeným darem od Pána Boha, nebo tím, co má hmotného. Vzpomínám na starší bratry, některé si už Pán k sobě povolal, ale to byli služebníci, páni! Vždy pokorní a tiší, navíc s ohromnou láskou a trpělivostí hledali, kde by mohli pomoci, být užiteční, sloužit. Navíc byli neustále radostní a vděční, zpívali si staré písně z kancionálu, modlili se, chválili Pána a využili každou příležitost, aby mu děkovali. Ano, na nich jsem viděla rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Znám i pár lidí, co sloužit Bohu nechtějí, ale ty ani nevidím šťastné.
Pane Ježíši, ukaž mi dnes, kde, jak a komu mohu posloužit tak, aby skrze to viděl tebe a tvou lásku.

Fp 1,19–26 * Žd 6,9–20

Čtení na 23. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.