Čtení na 23. září 2015

Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!
Ž 118,25


On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků!
Žd 13,2


Kdo by nechtěl ve svém životě zdar! Žalmista ale nemyslí na zdar ve svém životě. Má na srdci, aby se naplnilo zaslíbení o dlouho očekávaném příchodu Mesiáše (vv. 22-26). Příchod Mesiáše přinese zdar nejen Izraeli. Ano, celý svět je v zajetí Zlého a potřebuje záchranu. Potřebujeme velmi silně volat k Hospodinu jako žalmista, aby naši nejbližší v rodině, naši kolegové v zaměstnání, sousedé, ale i politici (1Tm 2,1-2), prostě všichni lidé na naší planetě byli zachráněni a mohli obstát na Božím soudu. Silně volejme k Hospodinu, aby byla Kristova sláva zjevena již dnes. Není jiné jméno na zemi, v němž by bylo spasení, než je jméno Ježíš. Církvi, prosím, volej po Božím zdaru. Nejde o prosperitu, ale o záchranu dalších lidí.
Pane Ježíši, díky, že tvá oběť na kříži mi dává plnou svobodu volat před Božím trůnem za spásu lidí.

Mk 5,21-24.35-43 * Mt 19,27-30

Čtení na 23. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.