Čtení na 27. října 2012

Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.
Jr 17,13


Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha.
Žd 3,12 B21


Možná v těchto slovech na první poslech vnímáme jen tvrdou hrozbu, dokonce vyhrůžku. Boží varování jsou však naléhavým uváděním do pravé a celé reality, ne jejím ignorováním, což je naše lidská tendence. Kvůli viditelnému, hmatatelnému a někdy i rychle dosaženému zajištění svými vlastními prostředky, se dostaneme do vážného rizika, že náš život v podstatě začne vysychat. Bez Božího zdroje života zůstaneme bez skutečného života i bez ovoce. Naše řešení nám nemohou přinést to, co čekáme. Přinesou jen hanbu před naším Stvořitelem a Spasitelem. Může to však být jinak - a v těchto varováních je obsažen právě ten pozitivní smysl, který je pozváním k životu spojenému s Bohem skrze věrné srdce, které odolává vábení hříchu.

Kaz 12,9-14 * 2K 5,1-10

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.