Pondělí 27. května

Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem.
Iz 51,4


Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.
Sk 26,22-23


Schopnost naslouchat je obrovským bohatstvím člověka. Nejde o prosté slyšení, ale o ochotu porozumět, dostat se k podstatě nám sdělovaných informací, prožitků, vyznání... Slovo, které k nám dorazí, tak není jen zvukovou kulisou a v případě psaného textu vizuální dekorací k našim myšlenkám, které mohou být v úplném protikladu k tomu, co je nám sdělováno. V biblickém textu na dnešní den figuruje několik jmen "slyšících" - Izajáš, Mojžíš, Pavel. Jsou to lidé naplnění Duchem svatým. Rozumějí Božímu záměru a předávají ho dál. Ježíš slibuje také nám, že nám dá Ducha svatého, který nás uvede do veškeré pravdy. Tedy, abychom pravdu poznali a dokázali v ní žít.
Splň, Bože, svá zaslíbení, ať se v Ježíši Kristu můžeme nazývat tvými dětmi. Amen.

Jr 10,6-12 * Sk 4,23-31

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.