Čtení na 14. ledna 2015

Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.
1S 3,9


Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.
Sk 16,14


Člověk míní, Pán Bůh mění. A dodejme: podle Boží vůle a našich srdcí. Vždy znovu a znovu se podivujeme nad tím, koho si Hospodin volí - mládence Samuela namísto zasloužilého kněze Élího, vzrůstem malého Davida namísto všechny převyšujícího Saula. Obdobně i Ježíš volí rybáře a celníky namísto moudrých a mocných tohoto světa. Pavlova slova přijímají ve Filipech ne zbožní muži, ale ženy a mezi nimi obchodnice s purpurem, Lydie. Všechny tyto postavy a mnohé další, o nichž v Bibli čteme jako o vyvolených, spojuje jedna věc: jejich srdce otevřené Pánu a přijímající jeho Slovo. Tak i my se stáváme jeho vyvoleným lidem, kdykoliv necháme našeho Pána otevírat naše srdce a přijímáme do nich jeho Slovo, které nás přetváří pro spásu naši i celého světa.
Pane, otevírej naše srdce a dej, ať přijímáme tvé spásonosné Slovo, jež zachraňuje nás i celý svět.

Ko 2,1-7 * Gn 6,5-22

Čtení na 14. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.