Čtvrtek 14. ledna

Vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh.
Ž 95,2–3


Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.
1Tm 6,15–16


Dokážeme vyznat Hospodina jako svého jediného Boha? Nemáme jiné bohy? Co vše má nad námi moc a dovede nás pohltit tak, že se míjíme s Božími cestami, ztrácíme soudnost a zapomínáme? Nevidíme především sami sebe jako to nejvyšší a nezapomínáme tak nejen na toho skutečného Boha, ale i na vše ostatní okolo nás a na své bližní?
Hospodin je velký Bůh, může si dovolit milovat nás takové, jací jsme. Tím ale svoji situaci nezměníme! Poznávejme s vděčností hloubku jeho lásky plné milosrdenství a učme se ji oplácet. Uvědomme si, co vše pro nás Bůh udělal a dělá. Poznejme ho nejen rozumem, ale především srdcem. Pak vstoupíme před Boží tvář s díkůvzdáním, rozevřou se před námi nepoznané obzory cesty do Božího království.
Bože, děkujeme ti za tvá zaslíbení. Dej, ať na ně dokážeme dosáhnout.

Ef 1,3–10 * L 5,12–16

Čtení na 14. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.