Pondělí 14. ledna

Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem.
Jr 24,7


To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.
Sk 10,36


Hospodin to měl a pořád má se svým lidem těžké. Vyjádřil se o něm, že je to „lid tvrdé šíje“ (Ex 32,9). Mnohokrát se zatvrdil vůči Bohu, ale Bůh ho pokaždé přijal, když se k němu navrátil.
I my jsme často „lidmi tvrdé šíje“, umínění a zatvrzelí ve svých názorech a přesvědčeních. I my často svoji pravdu prezentujeme jako pravdu Boží a vůbec nás nemrzí, kolik rozbrojů a rozkolů tím způsobíme. Také o nás může platit, že se chováme „po nás potopa“.
Křesťan, který nemá v srdci Boží pokoj, nemůže šířit Boží království, protože Boží království není královstvím názorů, ale královstvím pokoje.
Pane, prosím tě, dej, ať jsem stále otevřený Duchu svatému, ať ho nezarmucuji ani svou, byť zbožnou, tvrdohlavostí.

Sk 10,37-48 * Gn 7,17-24

Čtení na 14. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.