Čtvrtek 14. ledna

Nikdo z obyvatel neřekne: "Jsem nemocen." Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.
Iz 33,24


Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."
Mk 2,5


Nemáme rádi své chyby, nechceme slyšet o svých slabinách. Když prorok volá: "Nikdo neřekne: 'Jsem nemocen,'" zaznívá v tom již předzvěst Ježíšových slov, abychom nejprve vyňali trám ze svého oka a teprve potom hledali třísku v oku svého bližního. Patří k životu křesťana, aby dokázal udělat krok zpátky od sebe sama, aby se s Boží pomocí dokázal i na sebe, své názory a své činy podívat kriticky. Protože jenom pokud budeme schopni takto zapřít sami sebe, můžeme doufat, že i nám bude odpuštěna naše nepravost a naše hříchy nám nebudou před Boží milosrdnou tváří k zatracení.
Pane náš, ty zkoumáš srdce každého člověka a znáš i naše nejtajnější viny; dej nám dar obrácení, abychom již nebyli nemocni hříchem.

Ef 1,3-10 * Mk 3,1-6

Čtení na 14. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.