Čtení na 27. května 2015

Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování.
Za 7,9


Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Mt 5,7


Někoho máme raději, druhého méně. Když přijdou oba dva a je třeba rozhodnout, dáme za pravdu bližšímu. To ale nemusí být v Božích očích správné. Co když nám bratr ve víře ublíží? Když mu neodpustíme, náš život víry se zastaví a neroste. Musíme být spravedliví i milosrdní. A když dotyčný přijde s prosbou o odpuštění, máme poslechnout Boha a usmířit se s ním. Kdo ví, jestli jednou nebudeme prosit o odpuštění my. Duch svatý ukazuje v našem svědomí na každou špatnost. Když to nedáme do pořádku, zůstáváme stát. Jsme-li milosrdní ke svým bratřím, je k nám Bůh také milosrdný. Zůstaneme-li v biblickém postoji milosrdenství a slitování, zůstáváme i v trvalé radosti a ochraně Pána.
Pane, ve tvé přítomnosti je mi dobře. Nechci žít v žádné hořkosti.

Sk 8,9-25 * Gn 24,29-49

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.