Neděle 24. ledna, Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese. Hospodine, ukryls tvář a zděsil jsem se.
Ž 30,7-8


Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj.
1P 5,5-7


Ak chce zlatník preskúšať kvalitu kovu, s ktorým pracuje, robí tak zvyčajne prostredníctvom jeho pretavenia ohňom. Obdobný význam však majú aj skúšky v živote kresťana. Podobne ako učeníci v čase Ježišovho premenenia na hore Tábor mávame niekedy aj my pocit, že obdobie prosperity musí pretrvať v živote veriacich v Boha naveky. Podobne ako žalmista, i my často cítime, že našou vierou nič neotrasie. A paradoxne práve v takýchto chvíľach majú skúšky svoj význam. Dnešný text nám preto kladie na srdce niekoľko výziev: Je naša viera dostatočne "kvalitná"? Dokáže sa osvedčiť aj mimo obdobia našej životnej prosperity a pohody? Dokážeme nasledovať Hospodina rovnako "v krajine oplývajúcej mliekom a medom" ako aj vo vyprahnutých pustatinách? Odovzdajme sa dnes v pokore a dôvere do jeho rúk!
Bože, náš Otče, daj nám silu nasledovať ťa aj v čase skúšok a prekonávať ich vo viere.

Mt 20,1-16 * 1K 9,24-27 * Ž 89,20-53

Čtení na 24. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.