Pondělí 24. ledna

Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
Ž 139,11–12


Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.
L 4,40


Les. Tma. Ticho. Jen občas zazní hlas nočních ptáků a lupnutí dřeva stromu. Čekání na stezce odvahy. Z dáli se blíží nejisté, pomalé kroky a do ticha se ozývá slabý, roztřesený dětský hlas, zpívající známou melodii: „Má Pán Ježíš, má mě rád, dí to Písmo nastokrát.“ Do tmy zní tichá slova vyjadřující naději dítěte, že i v tom tmavém a trochu strašidelném lese ho dobrý Bůh neopouští a dává mu sílu jít dál. Je slyšet víra v Boží blízkost i tam, kde nedokážeme nic vidět a nevíme, kam došlápneme každým dalším krokem. Do tmy zní ujištění o víře v Boží sílu, i přes nejistý krok a roztřesený hlas. Žádná tma života, strachu a smutku není pro Hospodina dost temná.
Bože dobrý, dej nám pevnou víru v tvou sílu, když máme strach.

Sk 16,9–15 * Joz 8,1–29

Čtení na 24. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.