Čtení na 24. ledna 2011

Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám.
Za 6,15 B21


Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
Ga 3,28


Někteří lidé stavbu na klíč milují, jiní jí nedůvěřují. Kristova církev však stavbou na klíč není. Kristus nás povolal, abychom jeho chrám budovali. V té stavbě jsme totiž živými kameny my sami. Živými a aktivními. Musíme se však smířit s tím, že hlavním architektem je sám Bůh. Ne každý je s tím spokojen. Stavba má svůj řád a plány. Je velkolepá, úžasná. Potřebuje mnoho dělníků, řemeslníků a vedoucích rozličných oblastí. Jsem rád, že Pán má úkol i pro mě. Našel mi práci a svěřil mi určitý úsek. Jsem vděčný za spolupracovníky všech stavů a národností.

Iz 19,19-25 * Ř 1,1-7

Čtení na 24. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.