Pátek 24. ledna

Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
Iz 2,11


Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat.
Ga 6,7


Lidská pýcha, povýšenost, snaha být jako Bůh a nenechat se nikým a ničím omezovat. To je pokušení, kterému neodolal už první člověk v ráji. Pýcha je onen duševní a mravní stav, který předchází téměř všecky ostatní hříchy. Každý hřích je totiž určitou formou sobectví a pýcha jakožto podstata sobectví záleží právě v nenáležitém sebehodnocení, které se samolibě kochá myšlenkami o vlastní převaze nad ostatními lidmi. Pýcha se může projevovat rozličným způsobem, ale všechny její projevy pocházejí vždy z vysokomyslnosti lidského srdce. Někteří lidé jsou posedlí pýchou ve vztahu ke svému smýšlení, jiní ke své vzdělanosti, jiní ke svému obchodu a jiní ke svému společenskému postavení. Jinak řečeno, pýcha může být duchovní, rozumová, vlastnická a společenská. Dávejme si na ni velký pozor.
Pane, vysvobozuj mě z pýchy a uč mě pokoře a tichosti.

Jr 14,1–9 * 1K 2,1–9

Čtení na 24. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.