Čtvrtek 24. ledna

Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem.
Jr 31,9


Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
L 19,10


Pozdě. Možná až příliš pozdě jsem začal konfrontovat svou hříšnou pošetilost s jeho záměrem. Podobně jako intrikuje don Salluste ve francouzském filmu „Pošetilost mocných“, také já si uvědomuji své intrikánství. Proti Hospodinu. Zapomínám na jeho všemohoucnost, na to, že on je informován lépe než Reuters nebo Šin Bet. Promítám svému nitru jednotlivé životní epizody. Nad některými se pousměju, jiné mě naplní vrchovatě studem. Vidím svou úlisnost, přetvářku, nelásku, pohrdání, přehlížení. Působím zmar, zklamání, zmatek v myslích bližních. I přesto nebo právě proto se chci přimknout k Hospodinu a prosím ho o vyvedení na cestu přímou.
Drahý Pane, děkuji, že nás zvedáš z prašných cest, na které jsme se odklonili.

Sk 15,22-31 * Ř 1,24-32

Čtení na 24. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.