Středa 24. ledna

Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi.
Ž 12,2


Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení.
Ko 4,3


Někdy se nám může zdát, že naši nevěřící přátelé nechápou tajemství Kristova evangelia. Někdy k nim nemůžeme proniknout, a když jim chceme říct biblickou pravdu, nechtějí ji slyšet. Může nás to vést k malomyslnosti, ale také k většímu modlitebnímu zápasu. Mám zkušenost, že když Pán Bůh „zavře jedny dveře“, vzápětí otevře jiné. Neklesejme na mysli. Modleme se a přimlouvejme se, aby nám Pán ukazoval ty správné způsoby, jak přiblížit Boží lásku našim nejbližším. „Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě,“ říká apoštol Jan. Pán Bůh může otevřít dveře vězení, ale i „zrezivělé“ dveře lidského srdce. Prosme jej o to.
Pane Ježíši, ukazuj nám, které dveře jsou pro nás otevřené, a pomoz nám pochopit a přijmout bez reptání, když nám některé dveře zavřeš.

J 3,31–46 * Dt 6,10–25

Čtení na 24. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.