Čtení na 24. ledna 2012

Ve velikém shromáždění Hospodina velebím.
Ž 26,12 B21


Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku.
Žd 10,24-25


Oslava. V Novém zákoně je oslavení Ježíše znamením, že zvítězil nad Zlým. Se vzkříšením a oslavením je těsně spojen dar Ducha svatého. Zážitek Letnic dal učedníkům sílu uskutečňovat misii v moci Ducha a oslavovat tím Krista. Stejně jako Pán Ježíš oslavoval svým životem Boha, tak to má činit i církev. Položme si otázky: Jak oslavuji Boha tím, co dělám, jak se rozhoduji, tím co mluvím a co poslouchám? Jak oslavuji Boha ve vztazích a svých tužbách? Jak oslavují Boha mé cíle a záměry? A v neposlední řadě: Oslavuji teď Boha modlitbou a přímým vyznáním? Nechť moje rty nejsou chudé v tom, jak tě vyznávají, Pane, nechť přejdou od mlčení k velebení tebe!

1Kr 17,8-16 * 1K 6,12-20

Čtení na 24. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.