Úterý 24. ledna

Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních.
Ž 135,6


Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"
Mt 8,27


Říkáte si někdy (nebo se setkáváte s otázkami či názory): Kam se ten svět řítí? A kde je Bůh, že tohle všechno dopouští? Že už vydal svět své vlastní zkáze, že už v něm není? Že jinak by to všechno, co zažíváme, nebylo možné? Podobné otázky a myšlenky, věřím, přicházely na mysl i žalmistovi a jeho současníkům. A on nacházel sílu a povzbuzení v jistotě víry, že Bůh stojí za svým stvořením. Co chce, to činí. Že bychom si my jeho chtění mnohdy představovali jinak - i to je dávná lidská zkušenost. Naštěstí Pánu Bohu radit nemusíme. Smíme věřit, že za vším a ve všem, co je, on zůstává a nabízí nám orientaci v tom, co v té které situaci a na tom či onom místě máme činit.
Ve víře, že ty jsi, Hospodine, Pánem nebes i země, že dílo svých rukou neopouštíš, prosím tě, pomoz mi rozpoznávat, kde je mé místo.

Ř 15,7-13 * L 6,43-49

Čtení na 24. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.