Sobota 6. srpna

Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
Ž 32,10


Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
J 16,24


Vytrženy ze souvislostí mohou na první pohled dnešní verše působit jako nereálné sliby: Stačí "sekat dobrotu" nebo se správně pomodlit - a člověk od Pána Boha něco dostane. Tzv. "evangelium prosperity" vám řekne i co: bohatství, zdraví, úspěch, pohodu. Životní zkušenost ovšem bývá poněkud odlišná. V širších souvislostech však zjistíme, že Boží slovo mluví o něčem trochu jiném. Nezastírá nám, že svět není ideální a že v něm "máte soužení" (J 16,33). Ten však, kdo doufá, je i v soužení obklopen milosrdenstvím - milostí nových začátků; kdo prosí, nalézá pokoj, který svět nemůže dát - pokoj Vítěze nad světem.
Pane, ty víš nejlépe, co potřebujeme, abychom v tomto světě konali tvoji vůli a došli naplnění života. Dej nám vytrvalost doufat v tebe a prosit o tvé dobré věci.

Dt 4,27-35(36-40) * Mk 7,1-23

Čtení na 6. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.