Středa 21. září

Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku!
Ž 142,4


Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
2K 1,3-4


Když Pán Ježíš přišel po smrti Lazara do Betanie, odpovídá dvěma Lazarovým sestrám různě na výčitku: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel!" Martě říká: "Tvůj bratr vstane. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít." Když Ježíš viděl, jak pláče Marie i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: "Kam jste ho položili?" Náš Pán dobře ví, co prožívají jeho děti a co nejvíc potřebují. Pán Ježíš musel na Golgotě ve velikých bolestech zavolat: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil", abychom my nemuseli být nikdy opuštěni. Má s námi soucit a má řešení všech našich problémů, které dokonale zná.
Pane Ježíši, děkuji ti za ujištění, že jsi i dnes se mnou, znáš mé starosti a máš moc mi pomoci.

L 7,1-10 * Jr 26,1-19

Čtení na 21. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.