Sobota 27. května

I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý."
Gn 8,21


A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.
1J 3,5


Co spatřil spravedlivý Noe se svou rodinou, když otevřeli archu? Zem po boji, po marném zápase o holé přežití, obraz Božího soudu nad lidským zlem, které zaplavilo svět. Mohou-li být důsledky lidského smýšlení tak pustošivé pro celé Boží stvoření, jakou naději pro dny po potopě může Noe s rodinou i ostatními živými tvory mít, pokud bude záležet jen na lidském srdci, tedy i na tom jeho? Proto připravuje Bohu libou vůni, prosbu o pomoc v nejistotě. Bůh jeho i nás ujišťuje, že taková naděje nespočívá ve spolehnutí se na lidské srdce, ale na Boží milosrdenství. Tak se podivuhodným způsobem naší libou vůní stal Ježíš Kristus (2K 2,15).
Pane, dej, aby tvá vůně pronikla naším životem a s ní i tvůj mír do našeho světa.

Zj 4,1-11 * Sk 4,13-22

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.