Pátek 27. října

Choďme v Hospodinově světle!
Iz 2,5


Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
1Te 5,5


Na velkém stadiónu v Los Angeles se jednou sešlo množství lidí. Čekali na projev jednoho řečníka. Najednou zhaslo světlo a celý stadión zahalila tma. Tehdy se z ampliónu ozval řečníkův hlas: "Je zde úplná tma, ale já zapaluji jednu zápalku. Všichni ji vidíte. Ani ta největší tma nemůže zakrýt toto malé světlo, a kdybyste i vy zapálili své zápalky..." Za krátký čas byl stadión osvětlen velkým počtem malých světel. To je obraz křesťana v tomto světě. To je úkol, který před nás postavil ten oslavený Pán, který žije a kraluje navěky.
Dej nám, Pane, sílu a milost být nositeli tvého světla.

Jr 17,13-17 * Ez 7,14-27

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.