Pátek 21. září

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
Gn 2,15


Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Mt 5,5


Bůh učinil krásný svět pro člověka a něžně ho tam uvedl: „Pojď se podívat, člověče. Tady budeš žít. Jak zajímavý a krásný svět! Dávám ti ho. Pronikej do jeho tajemství. Rozvíjej ho a kultivuj. Starej se o něj a chraň ho. Bude tě to bavit. To bude tvá radost a tvé štěstí – a mnohem víc.“ I dnes člověk cítí něco z krásy a síly tohoto uvedení do zahrady Štěstí. Přes všechnu destrukci hříchu. Tolik krásy! Tolik stop Boží lásky! A Bůh připravuje obnovu, novou zemi a nové nebe. Smíme očekávat proměnu – světa i nás. Všechny skryté možnosti stvoření se rozvinou. Tehdy poznáme, k jaké kráse a štěstí nás Bůh postavil, a náš úžas nebude mít konce.
Bože, podivuhodně jsi stvořil nás i svět. Tvé společenství nás vede k poznání a naplňuje radostí a nadějí.

Zj 2,8–11 * Kaz 11,1–10

Čtení na 21. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.