Úterý 6. srpna

Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory?
Iz 50,8


Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.
L 19,5


Život v bezpečí a spravedlnosti je přáním mnoha lidí. Nejedna vláda ve světě slibuje tyto základní podmínky ke klidnému životu svých obyvatel. Skutečnost často bývá jiná, jak v minulosti, tak současnosti. Kdo nám zjedná spravedlnost? Kdo je naším nejlepším obhájcem? Kdo je spravedlivý soudce? Izajáš nás ujišťuje, že takového obhájce a soudce zná, neboť proto proroka nemůže nikdo nikdy zlomit. Mít blízko nejlepšího obhájce je velikou výsadou. V Ježíši máme toho nejlepšího obhájce. On se za nás postaví v každé situaci. V těžkých chvílích, bolestech, zraněních a životních krizích. Je nám nablízku, slyší naše modlitby.
Děkujeme, Bože, že tě svými modlitbami nikdy neobtěžujeme. Prosíme o bezpečí a klid do našich dnů.

Mt 22,1-14 * Mt 8,14-17

Čtení na 6. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.