Neděle 27. října, 19. neděle po Trojici

Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.
1S 2,7


Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život.
2K 4,10


Pokud jsme všímaví a citliví na projevy pýchy a povýšenectví, tak pokora to dnes nemá vůbec jednoduché. Jako by byla jakousi popelkou mezi hodnotami, kterých si opravdu vážíme a které dokážeme ocenit. Možná také proto, že nám tak trochu splývá se slabostí, prostoduchostí, s neschopností se prosadit a vzít to „pevně do svých rukou“. Pro pokorného člověka jako by nebylo v tomto světě žádného místa. Leda někde v přítmí či v ústraní. Pokora, odevzdanost Bohu jako by byla jakousi životní komplikací, brzdou rozvoje, pokroku, o nějakém úspěchu ani nemluvě. O pokorném svěření se Bohu se vůbec nemluví jako o bezmocné a naivní popelce. V knize Přísloví čteme: „Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora“ (Př 15,33).
Pane, v pokoře se odevzdávám tvé moudrosti.

Mk 2,1-12 * Jk 5,13-16 * Ž 22,1-22

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.