Pátek 27. května

Jdi; Hospodin buď s tebou!
1S 17,37


Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh.
1P 4,11


Slovy „Jdi; Hospodin buď s tebou!” vyprovází Saul mladého Davida do boje s Goliášem. Tomuto momentu předchází Davidovo vyznání, že v boji s nepřítelem důvěřuje Bohu. Dobře vycvičeného a vyzbrojeného Goliáše poráží David prakem a kamenem. Z Božího slova k nám i tady zní svědectví o zachraňující síle víry věřícího spolu se slovy přání Boží přítomnosti a povzbuzení ke konání: Jdi. David konal, doufal a Hospodin byl přítomen. Udělal vše, co bylo v jeho lidských silách a možnostech, pro zdárný výsledek. Přispěl svou částkou a důvěřoval Bohu. A co já? Jsem ochoten a připraven přispět svou částkou ke zdárnému výsledku, konat v důvěře k Bohu? Milá sestro, milý bratře, jdi! Hospodin buď s tebou!
Hospodine náš, buď i s námi a posiluj nás ke konání na každodenní cestě životem.

J 18,33–38 * Ga 3,15–18

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.