Čtení na 13. února 2011

O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní až navěky!
Ž 48,9 B21


Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.
Žd 12,28


Boží lid má mnoho různých příležitostí osobně se přesvědčit, jaký je jeho Bůh. Žel, nedělá to příliš často. Slyší o něm od Božích služebníků nebo z Bible, ale přesto v něm vítězí pochybnosti a nedůvěra. Prostřednicvím proroka Malachiáše vyzývá Hospodin svůj lid: "Jen mě vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání" (Mal 3,10). Hospodin žádá věrnost a plnou důvěru. Jak je to však pro nás těžké naplno mu důvěřovat! - Jak mu věříš ty? Dnes máš totiž novou příležitost zkusit, jaký je tvůj Bůh.

Mt 17,1-9 * 2K 4,6-10 * Ž 63

Čtení na 13. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.