Čtení na 22. února 2011

Byl počten mezi nevěrníky a nesl hřích mnohých.
Iz 53,12


On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
Ko 1,13-14


Jedna z nemocí křesťanů je, že občas zapomínáme, jak mnoho toho pro nás Ježíš Kristus vykonal. Zapomínáme, že Boží Syn byl kvůli mně a tobě připočten ke zločincům a přitom nesl můj a tvůj hřích. Dnes jsme zváni, abychom si to znovu připomněli. Vždyť jsme byli vytrženi z moci tmy a přeneseni do Božího království a už teď jsme osvobozeni od hříchu a ani ty ani já nemusíme už sloužit světu a hříchu. Nemusím být otrokem alkoholu, nemusím mít vždy poslední slovo, nemusím už nenávidět, ale mohu odpustit a být osvobozen od břemen. Světlo, které jsem jako křesťan přijal, mohu dnes rozdávat všude kam půjdu a tak ukazovat druhým, že to světlo mohou mít i oni.

Žd 12,12-17 * Ř 9,14-29

Čtení na 22. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.