Čtení na 24. února 2011

Lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš!
Ž 36,7 B21


Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut.
L 12,6 B21


Bůh je svrchovaným Pánem svého stvoření. Zná každé jednotlivé zvíře. Stvořil je a patří jemu. I lidi zná jménem. Věděl o nás ještě před narozením (v lůně mé matky jsi mě utkal - Ž 139,13). Radostná zpráva pro dnešek zní: "Otec ví, co tě dnes čeká, zná tvoje starosti i výhry." Spoléhej se jen na něj. Hledej ho, vzývej. On na tebe nezapomíná.

1K 3,(1-3)4-8 * Ř 10,5-13

Čtení na 24. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.