Čtení na 24. února 2012

V Hospodinu se raduji srdcem svým.
1S 2,1 B21


Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali.
Mk 16,9.10


Chana nemohla mít děti a v její době to byla potupa. Trápila se proto a úpěnlivě volala k Bohu. Pán Bůh se nad ní slitoval a dal jí syna. Chana se ze spásy radovala a chválila Boha. I nás Pán Bůh smrtí a zmrtvýchvstáním svého Syna spasil. Poznali jsme jako Marie, že Ježíš žije, a nesmírně se radujeme. Jak však vypadá naše radost po delší době? Stále se ještě radujeme a chválíme Boha za záchranu, nebo nám to už zevšednělo? Prosme Pána, aby nám navrátil radost ze spasení a aby na nás ta radost byla opravdu vidět. Kdo se raduje, ať tu zprávu nese dál, aby mnozí další také poznali živého Ježíše.

J 8,21-30 * 1Kr 8,41-53

Čtení na 24. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.