Sobota 24. února

Smyj ze svého srdce zlo, Jeruzaléme, a budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přechovávat ničemné myšlenky?
Jr 4,14


A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.
Jk 1,21


Bylo by krásné umýt si srdce od zla jako ruce od špíny. Těžké. Nejen že srdce nejde umýt, nelze je ani uchránit od zla tohoto světa. Je to tedy úkol nesplnitelný? Částečně ano, definitivně srdce očistí až Bůh. A přesto jsme vyzváni snažit se o to vždy, když nás něco zlého napadne.
Srdce jako centrum myšlení a cítění – nitro. Komplexní jednající orgán. V centru člověka se nachází lidské přebývání, to, co jsme. Tam má být čisto. Přijde pak spasení?
V Jr 4,2 čteme: „Budeš-li přísahat: ‚Jakože živ je Hospodin‘ a dbát pravdy, soudu a spravedlnosti, budou si jeho jménem žehnat pronárody.” Živý Hospodin, to je očišťující vyznání, ale není jediné. Pravda, soud, spravedlnost, tahle trojice je motorem. Stejně jako ta novozákonní: víra, láska, naděje.
Hospodine, vyčisti, co jsme vyčistit nedokázali, na tvé spasení čekáme.

Ř 6,12–18 * Dt 34,1–12

Čtení na 24. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.