Středa 24. února

Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!
Ž 51,13


Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.
1Te 5,9


Králi Davidovi velice záleželo na tom, aby mohl žít s Hospodinem a počítat s jeho pomocí. Stěží si uměl představit život, v němž by se k němu nemohl obracet. V jiném žalmu říká: "Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu." To jediné, co působí, že se Bůh od člověka odvrací, je hřích. To David věděl, a proto, když zhřešil, měl obavy o vztah s Bohem. Zbylo mu jediné. Vyznat svůj hřích a touhu po Bohu a čekat na Boží milosrdenství. Pán Bůh mu odpustil. Již od prvního hříchu jsme svědky toho, že Bůh se k nám nechce stavět zády a rychle nás odsoudit, ale chce nás obdařit Duchem a tak nám dát znovu tvář, kterou bez jeho Ducha ztrácíme.
Pane Ježíši, děkuji, že díky tvé oběti smím žít před Boží tváří v plnosti Ducha.

J 16,29-33 * Mk 12,41-44

Čtení na 24. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.