Neděle 24. února, druhá postní (Reminiscere)

Chránil ho [svůj lid] jako zřítelnici oka.
Dt 32,10b


Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce.
J 15,16a


Lidské oko je neuvěřitelný nástroj, který dovede snímat tvar obrazu, jeho barvu, dovede zaostřovat a obraz předávat k dalšímu zpracování. Toto zařízení je ale velmi citlivé na cizí předměty. Stačí docela malé zrníčko prachu a oko bolí, pálí a slzí. Je běžné, že si oči chráníme brýlemi, čočkami a při některé práci ochrannými štíty. Starozákonní obraz se zaměřuje na bolest Hospodinova oka. Je to již mnoho staletí, co Hospodin chrání svůj lid jako zorničku v centrální části duhovky. Když prudce zasvítí slunce nebo v bouři dojde k záblesku, okamžitě si chráníme oči. Jak by Pán Bůh mohl zapomenout a nechránit svůj lid? Často nedovedeme zaregistrovat Boží ochranné zásahy před útoky viditelnými, natož pak neviditelnou ochranu duchovní. Pán vystupuje jako citlivý ochránce svého lidu. Svou ochranu nevnucuje, ale dává ji svým vyvoleným. Jeho ochrana je silnou pomocí pro užitečný život na tomto světě.
Pane, zbav mě strachu a pomoz mi žít smysluplný a užitečný život. Amen.

Mk 12,1-12 * Ř 5,1-5(6-11) * J 8, (21-26a) 26b-30 * Ž 10

Čtení na 24. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.