Pátek 17. května

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.
Ž 91,11-12


Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?
Žd 1,14


Život nás zraní. Druzí nás zraní. My sami se zraňujeme. Žalmista ví, že Bůh nám prostřednictvím andělů pomáhá na naší životní dráze. Pochybujeme jako člověk, který ve snách spatřil na břehu moře dvoje stopy, svoje a svého průvodce. A najednou vidí jen jedny stopy. Táže se: „Proč?” A Kristus, jeho průvodce, mu odpovídá: „To bylo právě v té chvíli, kdy jsem tě nesl.”
Náš nebeský a pozemský průvodce, Ježíši Kriste, prosíme o tvou pomoc, o tvou pevnou ruku a tvá pevná záda, když jsme nejistí a je nám úzko, když nás sám život bolí. Ty sám jsi zakusil úzkost a ohrožení. Víš, oč jde. Proto se choulíme do tvé náruče, neboť věříme, že jsi živ.

Gn 1,24-31 * 2S 15,1-12

Čtení na 17. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.