Čtení na 7. listopadu 2011

Dáš-li, Hospodine, domu požehnání, bude požehnán navěky.
1Pa 17,27


Lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem.
Ga 3,9


Jak je úžasné, dostat požehnání s takovým velikánem víry, jakým byl Abraham! Kdo by nesáhl po takové nabídce! Vždyť požehnání je to, po čem všichni toužíme. Při hlubším přemýšlení o tom, jak se to Boží požehnání projevovalo v Abrahamově životě, se musím ptát sama sebe, zda jsem ochotná žít jako on: "Uvěřit Božímu slovu, nespoléhat na to, co vidím, jít tam, kam mne Pán Bůh povede, nezaleknout se námahy, zříci se pohodlí, když selžu, vyznat hřích a opustit jej. Vybojovat boj se sebou a obětovat to, co miluji, na co se upíná moje srdce, ustoupit tomu, kdo mi křivdí a pak bojovat za jeho záchranu." Není toho málo! Pane Ježíši, pomoz mi přijímat nejen požehnání dobrých a příjemných věcí, ale i požehnání zkoušek - jako Abraham.

Mk 4,1-9(10-12) * Jb 31,1-40 nebo Tobijáš 10,1-13

Čtení na 7. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.