Úterý 7. listopadu

Ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako ten, kdo pás odkládá!
1Kr 20,11


Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
Jk 1,19-20


Nechval dne před večerem aneb Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Tak by asi zněl dnes Achabův výrok "Ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako ten, kdo pás odkládá." Aby i nejmodloslužebnější král Izraele poznal sílu Hospodinovu, vydal Hospodin chvástavé Aramejce Izraeli do rukou. Ovšem Achab nakonec vítězstvím pohrdl, a tak lze vztáhnout toto přísloví i na něj. Také my vedeme do posledního dne našeho života boj o život věčný. Kéž v něm uspějeme nejen dnes, ale i zítra a v další dny až do konce! Nedávejme však průchod tzv. spravedlivému hněvu, když se náš zápas o spravedlnost nedaří. Vždyť jako tehdy za Izrael, bojuje dnes náš Bůh i za nás. V tichosti srdcí proto naslouchejme jeho slovu a s rozvahou ho trpělivě až do skonání naplňujme.
Prosíme tě, Pane, o tvou posilu, abys nás dnes, jako i každý den, vedl svým slovem.

2K 10,1-6 * Ez 20,30-44

Čtení na 7. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.