Čtení na 7. listopadu 2015

Budeš ho milovat jako sebe samého.
Lv 19,34


Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje.
Sk 10,28


Ve společnosti se najdou lidé, kteří mají sami sebe rádi až přespříliš, ale také ti, kteří sami sebe ponižují, myslí si, že nemají žádnou cenu, a nikdy se sebou nejsou spokojeni. Dnešní text nás však zejména nabádá k tomu, abychom nedělali mezi lidmi rozdíly. Mojžíš v této souvislosti mluví o hostech, že se k nim Izraelci mají chovat jako k domorodcům. Stejně i pro nás platí, že nemáme přistupovat k lidem s předsudky, dívat se na druhé skrz prsty nebo některé lidi přehlížet. Mnohdy vidíme na druhých spoustu chyb, nicméně málokdy nám dochází, že na nich vidíme především své vlastní chyby. Autor knihy "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" je znám výrokem: "Kompromis je nejlepším a nejlevnějším právníkem."
Pane Ježíši, uč mě přijímat lidi s jejich klady i zápory, jednat s nimi, napomínat je a nechat se od nich napomínat, modlit se s nimi a modlit se za ně, žít s nimi.

Iz 1,18-27 * Jk 1,19-27

Čtení na 7. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.