Čtení na 14. února 2012

Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny.
Dt 4,10


Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
2Tm 2,15


Kdykoli vstupuji mezi shromážděný Boží lid, abych mu ve jménu Hospodinově zvěstovala Slovo, proniká mnou jak radost z obecenství, tak i bázeň, jak to dokážu. Obsah zprávy je přece tak vzácný! Vždyť mluví sám Bůh, který má moc měnit lidské životy. Slovo zavazuje i povzbuzuje, jak převzít úkoly, a vzdát se všeho, co stojí v cestě pravého následování. Toto slovo zkoumá však i mne. Proniká až na dno mého života a odhaluje místa, za která se stydím, protože jsem selhala. Pak musí dojít na pokání, které končí pod křížem. Odtud přichází odpuštění i zplnomocnění k dalším úkolům. Pane, pomoz mi, prosím, splnit svěřený úkol a vyučovat tvé cestě i své syny.

Ex 7,1-13 * 1Kr 1,28-53

Čtení na 14. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.