Čtení na 22. února 2012

Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
Ž 116,8


Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil ho.
Mt 14,29-31


I já jsem zažila vděčnost, když Bůh zachránil před smrtí moje bližní. Vícekrát to bylo naprosto jasné. I slz jsem poznala v životě dost, ať už se zlomenou rukou nebo zrazeným srdcem. Náš život ohrožují mnohá nebezpečí. Uprostřed každého voláme o pomoc a záchranu. Do některých situací vstupujeme dobrovolně, jako Petr na hladinu moře. Zkoušíme nosnost vody, víry i našich schopností. Ale mnozí blízcí uprostřed ohrožení zemřeli. I dnes odvolá Pán některé z této časnosti. Ne že by neslyšel a nepomohl. Bůh udělal větší zázrak. Podmanil si smrt a učinil z ní přechod do věčnosti. Touhu po věčnosti nám Pán vložil do srdce. Proto jsme jako mládenci z knihy Daniel, kteří se nechtěli klanět modlám ani za cenu vhození do rozpálené pece: "Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme." Důvěřuj Bohu, on pro tebe učiní to nejlepší!

Mt 6,16-21 nebo 2Pt 1,2-11 * 1Kr 8,1-14

Čtení na 22. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.