Středa 13. února, popeleční

Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila.
1S 1,27b


Proto vám pravím: "Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít."
Mk 11,24


Není důležité - říká jeden z teologů dvacátého století -, jestli jsou naše prosby vroucí, podstatné je, aby to byly prosby. Chanina prosba ovšem byla vroucí a 'naléhavá', jak ekumenický překlad tlumočí biblického vypravěče; ten mluví o 'prosbě, o kterou jsem u něho prosila'. Chana si jistě nenamýšlí, že svou naléhavostí Boha systematicky udolá. Je tomu naopak; ponižována lidmi pro bezdětnost, 'v hořkosti duše' a 'ze své velké beznaděje a žalosti' Boha naléhavě prosí o syna, aby ho Bohu zaslíbila k zasvěcené službě. A Bůh ji vyslyší. A také Chana dodrží slovo. Není důležité, jestli je naše prosba vroucí, podstatné je, aby to byla skutečně prosba. A aby naše amen bylo skutečně amen.
Hospodine, děkuji, že bereš mé modlitby vážně, uč to prosím i mne. Amen.

Mt 6,16-21 nebo 2Pt 1,2-11 * L 9,37-45

Čtení na 13. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.