Sobota 13. února

Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce.
Ž 94,15


Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Mt 5,6


Již od dob Římského impéria bývá spravedlnost často zobrazována jako ženská postava se zavázanýma očima, protože nemá brát ohled na to, kdo před ní stojí. V jedné ruce má váhy jako symbol rovnosti, ale v druhé meč, protože své rozhodnutí musí umět prosadit a vymáhat. Spravedlnost má být slepá, přísná, chladná, opírající se o právo a hledající pravdu. Starozákonní termín "spravedlnost" má však v hebrejštině jiný význam než jemu odpovídající český výraz. Původní význam hebrejského slova "cadik" (spravedlivý) je přítel. Ve Starém zákoně je nekonečná Boží spravedlnost spojena s přátelstvím, milosrdenstvím a láskou. Bůh není slabý, ale svůj lid soudí i trestá, zastává se ho a zároveň zůstává přítelem, který ve svém milosrdenství odpouští.
Nebeský Otče, ty jediný jsi spravedlivý, neboť nejsi člověk. Pouze u tebe je skutečná spravedlnost.

Da 5,1-7.17-30 * Fm 1-25

Čtení na 13. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.