Úterý 13. února

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem.
Př 1,7


Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
Ko 1,9


Moje dcera Ema se strašně bojí pavouků. Vždycky musím vyrazit se smetákem pavouka vyhnat. Lidé mají různé fobie. Jednou z nejkurióznějších fobií je anatidaefobie, což je strach z pronásledování kachnou. Tak tomu ovšem není s bázní Hospodinovou. Když se s lidmi bavím o víře a o tom, co tato bázeň znamená, popisuji to jako stav respektu či ostražitosti. Jako když jedu autem a snažím se pořádně se soustředit na cestu, abych nezpůsobil dopravní nehodu. Kniha Přísloví před nás hned v úvodu klade krásnou výzvu pro život: v prvé řadě respektovat Stvořitelův majestát. To je přece, jako když na té křižovatce na červenou opravdu zastavím a nesnažím se to ještě proti pravidlům riskantně projet.
Hospodine, veď mne dnes cestou ostražitosti, ať něco zbytečně nepokazím a nezarmoutím tebe či své bližní.

L 5,33–39 * Dt 19,1–13

Čtení na 13. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.