Čtení na 13. února 2015

Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: "Hospodin kraluje!"
1Pa 16,31


Vysvoboď nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Mt 6,13


Lidé, kteří nás obklopují, jsou naplněni naivními nadějemi. Že jednou bude líp, že už nebudou chudí a nebude existovat sociální nespravedlnost. Lidé doufají, že se vyléčí ze všech nemocí, že věda vyřeší problémy lidstva, a o smrti se raději moc nepřemýšlí a nemluví. Jako křesťané jsme někdy považováni za pesimisty, protože mluvíme o lidské nedokonalosti, hříchu, nemoci a smrti jako o něčem jistém a zásadním. Ale my máme možnost zbavit se strachu z těchto věcí a navíc je před námi veliká naděje. Vize nových věcí, východisko z hříchu a možnost nových začátků jsou nerozlučitelně spojeny. Můžeme se radovat, přestože víme, že jsme velice zranitelní. Jsou nám totiž slíbeny nové věci a velkou část toho už můžeme prožívat jako součást našich zápasů se zlem v nás i kolem nás.
Víme, Bože, že jsi porazil zlo, a tak se ti s důvěrou odevzdáváme.

J 12,34-42 * Ř 2,1-16

Čtení na 13. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.