Čtení na 13. února 2012

Také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh.
Joz 24,18


Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným.
1K 4,2 B21


Pán Bůh je vůči svému lidu věrný (Dt 32,4 a 1K 1,9) a totéž vyžaduje od svého lidu. Přesto byl Izrael nejednou vůči Bohu nevěrný. Proto ho velcí Boží muži k věrnosti vyzývali. Prorok Eliáš na hoře Karmel volá k Božímu lidu: "Jak dlouho se budete kývat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" (1Kr 18,21 B21). Boží lid se umí velice rychle odklonit od Boží cesty a vytvořit si vlastní bohy, kterým pak slouží (Mt 6,24). Tím se rychle ocitne v otroctví Božího nepřítele - ďábla. Apoštol Petr nás před ním ne náhodou varuje: "Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře" (1Pt 5,8-9 B21). I dnes bude na tebe útočit. Podlehneš, nebo se prokážeš jako věrný? Věř, že v těžkých zkouškách nejsi nikdy sám, odkázán na vlastní síly a schopnosti. Je s tebou tvůj Pán. V Božím slově máme nádherné ujištění: "Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého" (2Te 3,3 B21).

Dt 32,44-47 * 1Kr 1,1-27

Čtení na 13. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.