Středa 13. února

Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.
Iz 63,16


Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Mt 6,9


Rodiče přijeli domů večer po směně a práci na stavbě rodinného domu. Jejich tři nezletilí synové se pomalu připravovali k spánku. Tatínek ale chtěl, aby mu mladší syn zahrál něco na housle. Druhý den měl totiž hudebku. Velmi pomalu a ztěžka mladší syn otevíral pouzdro na housle. Odpoledne došlo mezi ním a starším bratrem k hádce a strkanici. Výsledkem bylo, že krk houslí byl od trupu houslí odlomen. Chlapci museli s pravdou ven a trest už visel ve vzduchu. K jejich překvapení je ale tatínek poslal pro klih a chlapcům ukázal, jak se lepí housle. Tatínek situaci zachránil. Tatínek uměl všechno zařídit, vyřešit, pro něho to nebyl žádný problém. Oč více náš nebeský Otec je naším Vykupitelem, Spasitelem, naším vším.
Hospodine, nikdy nebudeme dost dobře schopni poděkovat, vystihnout a vyvýšit tvé jméno za vše, co jsi pro nás vykonal a konáš stále.

J 3,31-36 * Ř 8,31-39

Čtení na 13. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.