Pondělí 13. února

Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy.
Ž 90,8


Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.
L 8,17


Hospodin vidí i to, co schováváme sami před sebou v naivní naději, že pokud na to nebudu myslet, neexistuje to. Myšlenky, přání a skutky, za které se nejvíce stydíme a skrýváme je, nezůstávají skryty Božímu pohledu na nás. Kdykoliv k němu přicházíme na audienci, nevidí jen dary, které mu předkládáme, ale i vše, co schováváme za zády. Je velice zahanbující prožívat vynesení svých hříchů na světlo. Prožíváme, že nás určitě sežehne žár Božího světla svatosti, že nás zničí. Avšak díky Kristově prolité krvi to nakonec není světlo zničující, ale očišťující. Světlo přinášející úlevu a svobodu. Úlevu skrze odpuštění a svobodu od strachu z odhalení.
Pane, prosím, dej mi odvahu přicházet do tvého světla i s tím vším, za co stydím.

L 19,1-10 * L 9,46-50

Čtení na 13. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.