Čtení na 14. února 2015

Hospodin probudil i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha.
Ag 1,14


Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium.
Fp 1,27


Slyšet, přijít a dát se do díla. Lidé v době proroka Agea byli schopni tu výzvu, kterou slyšeli, za pár týdnů začít uskutečňovat. Ano, potřebovali povzbuzení, nadšeného vůdce, svoje ochotné ruce - a dali se do stavby chrámu. I naši předkové byli často schopni za krátký čas a s vlastními prostředky přiložit ochotné ruce i srdce k dílu, z kterého často čerpáme ještě dnes. Potřebujeme dnes dobrou zvěst či prorockou výzvu slyšet víc? Potřebujeme víc povzbuzení, ochotnější srdce nebo ruce, abychom mohli přijít a dát se do díla? Které kázání nebo slyšené slovo jsme naposled byli ochotni uskutečnit ve svém životě, ve svém okolí a ve své práci?
Odpusť nám, nebeský Bože, že často hodně slyšíme, ale zůstáváme nepohnuti. Probuď nás svým Duchem svatým i dnes, abychom se dali do díla, do kterého jsi nás povolal.

Mt 13,31-35 * Ř 2,17-29

Čtení na 14. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.