Čtení na 22. února 2015

Jděte, nestůjte, až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém.
Jr 51,50


Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána - žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.
2K 5,6-7


Dnešní text je povzbuzením pro ty, kterým se hroutí svět a kterým klesají kolena. Tak jako se hroutil svět Izraelcům v babylonském exilu: znovu se měnily globální mocnosti, padaly tvrdě vydřené chatrné jistoty exulantů. Východisko? S pohledem upřeným na Hospodina, vyzbrojeni vzpomínkami na jeho moc jít v důvěře vpřed. Nepostávat nad ruinami, ale vyhlížet "Boží město". Protože on je tím, kdo uprostřed krizí světa i jednotlivců vždy otevírá nové příležitosti. To stojí za naši důvěru.
Dnešní text je ale také výzvou pro ty, kteří se v tomto světě pomalinku zabydlují a jimž se "Boží Jeruzalém" vytrácí z horizontu jejich tužeb. Nemáme postávat ani nad svým úspěchem, ani nad svým neúspěchem, ale jít za ním. Kterým směrem a jakým tempem se dnes vydáme?
Hospodine, dej, aby ani krize, ani zářné zítřky nezastínily náš výhled na tvoje království.

Mt 4,1-11 * Žd 4,14-16 * Ž 30

Čtení na 22. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.