Středa 10. února, Popeleční středa (začátek postní doby)

Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat
Ž 5,4


Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
Mk 1,35


Dnešním dnem začíná příprava na Velikonoce, doba postní. Bez ohledu na to, jestli zachováváme tu nebo onu křesťanskou tradici této přípravy, vždy je ústředním bodem modlitba. Oběť, kterou bychom Bohu měli připravovat každé ráno, je především oběť díků a chval, oběť našeho srdce, které se vždy znovu rozhoduje k následování Božích přikázání. Taková oběť je více než kadidlo a celopaly na chrámovém oltáři. Pokud svá srdce napneme k Bohu, pak i pro nás bude platit žalmistův výrok: "Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána." Tak jednají Boží služebníci, tak nás učí jednat církev a je to způsob, jak se důstojně připravit na velikou slavnost Kristovy smrti a slavného vzkříšení.
Odevzdávám se ti, Bože, se všemi svými slabostmi a prosím tě, proměň můj život.

Mt 6,16-21 * Tt 2,1-10

Čtení na 10. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.