Neděle 14. února, Invocavit (Až mě bude volat, odpovím mu. Ž 91,15)

Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
Ž 27,1


Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Fp 4,13


Dnes je první postní neděle, podle staré lidové tradice zvaná Černá (odvozeno od popelce). Začátkem postního období je sice Popeleční středa, ale většina křesťanů začne o půstu uvažovat až právě tuto neděli. První postní neděle má ještě další název - Invocavit - podle latinské antifony "Invocavit me et ego exaudiam eum" (Bude ke mně volat a já ho vyslyším). A to už vůbec nezní pochmurně!
Oba dnešní texty jsou pro nás nadějí v postním období! Jestliže tento čas je časem uvědomění si naší lidské slabosti, časem pokání a modlitby, pak je zároveň časem jistoty v Hospodinu, který je záštitou našeho života.
V naší slabosti se projeví tvá síla, Pane!

Mt 4,1-11 * Žd 4,14-16 * Ž 91

Čtení na 14. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.